Ring og book en tid i dag på 22 27 49 75

Mia Højlund Iversen - en professionel samarbejdspartner

Psykoterapeut, Coach og Supervisor – Siden 2007 fuldgyldigt Medlem af Dansk Psykoterapeutforening (MPF) og siden 2006 medlem af ID-Psykoterapeutisk Forening (IDPF). Da titlerne Psykoterapeut, Coach og Supervisor ikke er beskyttede titler, er medlemskaberne af disse to foreninger din garanti for, at jeg lever op til høje faglige og etiske krav i mit arbejde.
 
Jeg har i mere end 25 år beskæftiget mig med personlig udvikling dels i dansk erhvervsliv og dels på et personligt plan.

 

De seneste 13 år med selvstændig fuldtidsklinik. Jeg modtager i den sammenhæng supervision hos Lic. Psych Hanne Hostrup og Psykoterapeut MPF Susanne Bang.

 

Jeg er oprindeligt uddannet ingeniør.

 

Jeg har mange års praktisk ledelseserfaring som personaleleder og projektleder, både på mellemleder- og topledelsesniveau. Herunder 6 års erfaring som personaleudviklingschef i en stor virksomhed. Og siden 1996 har jeg deltaget i adskillige lederuddannelser.

 

Nedenfor findes liste over uddannelser, praktisk erfaring og tidligere beskæftigelser – samt andre relevante informationer.

 

Uddannelser

 

 • 2023-2024 Psykologiske og psykoterapeutiske forskningsmetoder og videnskabsteori - herunder kvalitative og kvantitative metoder, fænomenoligi og forskningsetik - Dansk Psykoterapeut Forening 

 

 • 2023 ChatGPT og AI - Bla. IDA. Fokus på, hvordan det påvirker organisationers og menneskers arbejde - fordele og ulemper

 

 • 2020 Nudging-konsulent - Teknologisk Institut - Undervist af Adfærds- og Fremtidsforsker Mettelene Jellinggaard

 

 • 2019 AGIL Projektledelse - IDA/Mannaz - Undervist af Professor Jan Pries-Heje

 

 • 2019 Kommuniker bedre og mere effektivt - Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Undervist af Journalist Maria Larsen

 

 • 2017. Narrativ samtaletræning  - DISPUK - Undervist af Psykolog Anette Holmgren

 

 • August 2003 – indtil nu. 14 år i Mindfulnesstræning – gruppe og individuelt hos Consciousheart ved Margit Madhurima Rigtrup

 

 • Januar 2010 – Juni 2011. Efteruddannelse i Systemisk konstellation - Familie- og organisationsopstilleruddannelsen hos Humanvision/ISFO ved Liv Dhanyo Thommesen

 

 • Januar 2002 – Juni 2006. Certificeret ID-Psykoterapeut fra ID-Academy ved Ole Vadum Dahl

 

 • Januar 2001 – Juni 2002. Certificeret ID-Managementkonsulent og ID-Coach fra ID-Instituttet ved Ole Vadum Dahl, Rorup, Roskilde

 

 • August 1986 - Januar 1993. Eksportingeniør ved Ingeniørhøjskolen Københavns Teknikum

 

 • Relevante kurser og seminarer har jeg løbende deltaget i igennem årene, ligesom jeg gennem samarbejdspartnere løbende har tilegnet mig viden gennem det, de arbejder med

 

Praktisk erfaring

 • Supervision af ledelse, pædagoger, lærere, terapeuter og sagsbehandlere

 

 • Coaching i ledelse, personale- og karriereudvikling

 

 • Psykoterapi – stress, udbrændthed, langtidssygdom, krise, alvorlig sygdom og ulykker, skilsmisse, pårørende til psykisk syge/sårbare og andre eksistentielle kriser

 

 • • Børne- ungdomspsykiatri – samarbejde med læger og andet sundhedspersonale – viden om diverse psykiatriske lidelser, samt socialpædagogiske metoder ved psykisk sygdom

 

 • Projektledelse –  Udvalgte eksempler:
  • Projektchef for Projekt Sundhed i KMD (udarbejdelse af strategi for og implementering af nedbringelse af sygefravær - både korttids- og langtidssygefravær)
  • Projektleder og generalsekretær for den internationale kongres Connecting Fields 2013
  • Projektleder for projekt, der udarbejdede kompetencedatabase, hvor medarbejderes kompetencer kunne registreres og ”vurderes” (på hvilket niveau befinder medarbejderen sig på) med henblik på kompetenceudvikling

 

 • Udarbejdelse og implementering af forskellige former for personalepolitikker (f.eks. sundheds-, stress-, alkohol-, mobbepolitikker m.m.)

 

 • Undervisningserfaring i forskellige former for psykologiske, pædagogiske og kommunikative emner

 

 • Proceserfaring i forskellige former for teamarbejde med grupper af kursister, medarbejdere og ledere – teambuilding, organisationsudvikling, kriseprocesser og debriefing

 

 • Kvalitetssikringsprocesser

 

 • Tilfredshedsundersøgelser

 

Medlemskaber af foreninger

 • Fuldgyldigt medlem af Dansk Psykoterapeutforeningen (MPF) siden 2007 www.psykoterapeutforeningen.dk

 

 • Fuldgyldigt medlem af IDPF – ID Psykoterapeutisk forening siden 2006 – www.idpf.dk

 

Nuværende og tidligere beskæftigelse

 • 1. juli 2006 til nu. Ejer af Being – Supervision, psykoterapi, coaching - og Being In Business – Executive Coaching, lederudvikling, karrierecoaching, stresshåndtering og foredrag

 

 • 1. maj 2000 til 1. juli 2006. Human Resource Chef/Partner og Projektchef for Lov til IT og Borgerservice, KMD A/S

 

 • 1. juni 1999 – 1. maj 2000. Opbygning og implementering af formidlingsstrategi for en projektkontrollerfunktion, CFK, KMD A/S

 

 • 1. november 1996 – 1. marts 2000. Projektleder i Markedsafdelingen – hhv. Købehavns Kommunes IT-service og KMD-Valby, KMD A/S

 

 • 16. februar 1994 - 1. november 1996. Barsels- og forældreorlov

 

 • 1. februar 1992 - 15. februar 1994 Produktionsansvarlig og projektleder på LISA (Lovinformation til sagsbehandling), Forlaget Kommuneinformation, Kommunernes Landsforening