Ring og book en tid i dag på 22 27 49 75

Faciliterede processer, når mennesker skal arbejde sammen

Gruppefacilitering er mange ting, men tager udgangspunkt i en problematik, I oplever i en gruppe (team, afdeling, klasse, hold, etc.).

 

Being in Business har stor erfaring med at arbejde med grupper. Min rolle er at hjælpe jer med at afdække problematikken, finde brugbare løsninger og støtte jer i implementeringen af disse. 

 

Problematikkerne er alle nogle, der har med samarbejdet mellem mennesker at gøre – det kan f.eks. være stresshåndtering, konflikthåndtering, samarbejdsproblemer, kompetenceudvikling, men listen er uudtømmelig.

 

Læs mere her =>

Teamudvikling og gruppecoaching

Supervision